Avís Legal

1. TITULARITAT DE LA WEB:

ELECTRICITAT INDSUTRIAL PELEGRÍ, SL
Polígon Industrial La Raconada Nau C
25123 Torrefarrera (Lleida)
NIF: B25384652

E-mail: info@pelegri.net
Telf: 973 75 15 15
Fax: 973 75 15 34

Avís legal segons els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament  Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.