AGRISEC

Electricitat Industrial Pelegrí SL està agremiada a AGRISEC, que és la agrupació d'instal·ladors de serveis de la província de Lleida.

Imatge: