Registre REIC

Registre REIC núm. 250017217 que ens autoritza a:

    - Instal·lació i manteniment elèctric, amb categoria d'especialista

    - Instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis

    - Instal·lació i manteniment de climatització

    - Instal·lació i manteniment d'aigua

    - Instal·lació i manteniment de calefacció i ACS

    - Instal·lació d'instal·lacions petrolíferes (IP-1)

    - Manipulació de gasos florats