ICT

Empresa habilitada amb el registre nacional i autonòmic d'instal·lacions de Telecomunicacions i amb el departament d'enginyeria de telecomunicacions.