Climatització i Calefacció

Estudi, disseny i instal·lació de sistemes de climatització i ACS. En molts casos la font de generació d’energia, tant per la climatització com per la calefacció, pot ser la mateixa; així com la distribució del fluid caloportador.

Treballem amb diferents marques de qualitat contrastades en el mercat i amb les que tenim total confiança.

Estudis d’eficiència energètica.