Telecomunicacions i Electrònica

En l’era de la informació i les comunicacions, és cabdal saber donar resposta a les necessitats de la societat. Tenim les eines per tal de donar resposta i registre necessari per a dur a terme l’activitat de forma regular.

En el nostre departament d’electrònica i telecomunicació podem fer auditories electròniques i informes tècnics. Aquest ens aporta suport tècnic a l’empresa en aquells sistemes que requereixen coneixements tècnics i poder afrontar amb garantia noves instal·lacions cada cop més dotades d’eines de comunicació.

Auditories de televisió per informar de possibles cobertures de TDT, certificacions d’instal·lacions de telecomunicacions, projectes ICT en instal·lacions noves i en ICT renove.