Control Accesos

Disseny i instal·lació de sistemes de control d’accessos tant a empreses com a particulars.

  1. Detecció mitjançant dispositius biomètrics
  2. Instal·lació, manteniment i certificació de sistemes de control d’accessos
  3. Programació i gestió d’entrades i sortides
  4. Sistemes de control horari
  5. Lectors de proximitat i teclats
  6. Assessorament tècnic de les instal·lacions, esquemes i disseny previ del sistema

Disponibilitat de fer integració amb sistemes existents i amb altres instal·lacions amb finalitats domòtiques.

Disponibilitat de treballar amb diferents marques, que convidem a què accedeixin al nostre catàleg de serveis en aquest punt.