Seguretat Privada

Instal·lació d’alarmes de tots els graus existents amb connexió a CRA, registre del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya núm. 5/2009.

  1. Sistemes de seguretat: vigilància i alarmes d’intrusió
  2. Sensors de presència, tant cablejats com via ràdio
  3. Sistemes perimetrals
  4. Detectors i sistemes per a parcs solars
  5. Sistemes biomètrics per a activació i desactivació de les centrals d’alarmes
  6. Connexió amb CRA d’alarmes
  7. Instal·lació de CCTV i gravació digital
  8. Disseny i estudi de l’equip més convenient segons fisiologia del recinte