Certificats Energètics

Des de l'entrada en vigor del RD 235/2013 pel que s'aprova el procediment bàsic per la certificació de l'eficiència energètica d'edificis existents, tots els edificis que siguin objecte de compra, venda o lloguer, hauran de disposar d'un certificat d'eficiència energètica que permeti valorar i comparar les seves prestacions des del punt de vista energètic.

Per a l'obtenció d'aquest certificat nosaltres disposem dels recursos tècnics i humans necessaris.